0
Вход и Регистрация
ВЗЕМИ СЕГА С ДО -30% ОТСТЪПКА И БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 100лв.

Условия за ползване

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

Shtampi.bg е собственост на фирма ЕЛ БО ДРИЙМ ТИЙМ ООД; ЕИК: 204942884; адрес: София, Надежда 4, бл.464, вх.Б, ап.63; МОЛ: Борис Бачев

ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин Shtampi.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e лицетo, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът Shtampi.bg., който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” - когато е получена от Shtampi.bg по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес  или офис на куриер и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

Използване на сайта

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

Права и отговорности

Shtampi.bg. може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

Свържете се с Shtampi.bg., ако се интересувате от повече информация за наличните продукти и услуги.

Ограничение на отговорността

Shtampi.bg, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Информация от потребителите

Личната идентификационна информация, която изпращате на Shtampi.bg с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица. ТУК можете да се запознаете подробно с политиката ни за защита на личните данни (ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

Препратки към този сайт

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след  като приемете условията на Shtampi.bg. Всеки, който поставя препратки към сайта на Shtampi.bg, трябва да вземе под внимание упътванията за препращане към сайта на Shtampi.bg и всички приложими закони.

Упътвания за препратки към сайта на Shtampi.bg

Сайт с връзка към сайта на Shtampi.bg може да сочи към съдържанието на Shtampi.bg, но не и да го копира

Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта на Shtampi.bg

Не трябва да посочва неявно, че Shtampi.bg налага или препоръчва него или продуктите му

Не трябва да представя погрешно отношенията си с Shtampi.bg

Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Shtampi.bg

Не трябва да използва логото на Shtampi.bg без разрешение от Shtampi.bg. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

Shtampi.bg управлява този сайт от гр. София, България. Shtampi.bg не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

Shtampi.bg има правото да преразглежда тези условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

Съгласно ЗЗП, ние Ви предоставяме свободно следната информация:

Име и адрес на Shtampi.bg –  гр.София, жк.Панчарево ул. Йованец 12

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Приложените снимки към продуктите са реални, но е възможно цветовете леко да се различават от реалните заради настроиките на монитора ви.

Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна в зависимост от количеството избрано от вас.

Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получават и съответните документи.

Полезни връзки: https://www.kzp.bg/


Запознайте се и с Сигурност на личните данни

Сигурност на личните данни

Опазване на сигурността на Вашата лична информация

Shtampi.bg се отнася с надлежно внимание към доверието, което ни оказвате. С оглед защита от несанкциониран достъп или разкриване на информация и поддържане точността на данните, Shtampi.bg криптира с 256 битово SSL криптиране , информацията,която въвеждате в регистрационната форма така и във формата за поръчка, което гарантира че никой няма да може да открадне личните ви данни докато пазарувате в Shtampi.bg.

Ако имате въпроси или опасения относно практиките за сигурност в Shtampi.bg, моля пишете ни на [email protected]

Регистрация

За да улесните онлайн поръчката си можете да се регистрирате като потребител в Shtampi.bg в сайта. По време на регистрацията, ще ви бъде поискана следната информация - име, имейл, телефон, адрес. Тази информация се използва за нуждите на обслужването и доставянето на поръчките.

Регистрацията и създаването на поръчки в магазина се извършват през 256-битов криптиран SSL канал, което гарантира, че личните ви данни няма да попаднат в чужди ръце по време на въвеждането им.

Декларация за поверителност и политика бисквитки

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на www.shtampi.bg

ЕЛ БО ДРИЙМ ТИЙМ ООД, ЕИК:204942884 , със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Надежда 4, бл.464., ап.63 , тел.: 0888 04 21 97, e-mail: [email protected] 

Борис Бачев, имейл: [email protected] 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които www.shtampi.bg събира с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност. 
Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез www.shtampi.bg, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни. 
Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез www.shtampi.bg и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи. 
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни. 

При събирането и обработването на вашите лични данни, www.shtampi.bg се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове. 

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни: • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; • ограничение на целите на обработване; • свеждане до минимум на събираните данни; • точност и актуалност на данните; • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни; • отчетност. 

www.shtampi.bg обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу: 
- за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация и/или плащане в нашият сайт; 
- за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване; 
- да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
- да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;
- изпълнение на задължения, като страна по договор за
продажба на стоки или услуги;
- потребителски онлайн запитвания;
- клиентско обслужване;
- известия относно направени поръчки;
- потвърждаване и изпълнение на поръчки, 

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас. Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но www.shtampi.bg намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси. 

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. 

Данни, съхранявани във вашия профил. За целите на някои от предоставяните Услуги имате възможност да създавате и/или съхранявате във вашия профил информация като снимка, пол, възраст. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до вас, да съхранявате във вашия профил.  

Потребителското име е уникален низ от букви и цифри, който системата ви дава автоматично при регистрацията ви. То се използва за целите на функционирането на www.shtampi.bg и не може да се променя. 

При регистрацията си можете да попълните имената си, но това не е задължително. Например имената ви ще излизат до коментарите, които оставяте под статиите. Ако не сте ги попълнили, там ще излиза потребителското ви име. 

Вие сами и доброволно се абонирате за медийните бюлетини, които www.shtampi.bg предлага. , като абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент, като абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент, когато сте влезли в профила си. 

Когато извършвате някое действие на сайта ни, нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp) Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. 
Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система. 

- За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
- За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
- За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
- За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес. 

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. По тази причина деца под 14 години нямат право да си създават профили в  www.shtampi.bg без изричното съгласие на свой родител/настойник. www.shtampi.bg ще изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това. 

Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. 

www.shtampi.bg използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация, от вас при взаимодействие с нашият сайт, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване. 

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин. 
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове, да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас. 
Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките. 

Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация. Тази информация включва:
- данни за осъществяване на контакт с вас;
- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.
Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.
Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.
Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.

www.shtampi.bg разкрива вашите лични данни само в следните случаи:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
- на наши партньори, които работят по възлагане на www.shtampi.bg на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

www.shtampi.bg взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки. 

- Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com
- Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in "like" button, Sign in with Facebook profile и др.) : https://www.facebook.com/privacy/
- Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

www.shtampi.bg събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. 

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, www.shtampi.bg приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца. 

За периода на поддържане на профила ви или до изтриването им от вас. 

За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка. 

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.
Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във вашия профил функционалности или като ни пишете на [email protected]
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

Също така, имате право да поискате www.shtampi.bg да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния ви профил.
За въпроси и уточнения, моля пишете на [email protected]

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са: 

- личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
- ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
- в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни. 

Извън гореизброените права имате право да поискате:
- да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси. Нашите служители;
- ще ви съдействат при упражняването на вашите права;
- ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да ви дадем отговор в законоустановения срок. 

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон. 

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.
Нашето "Длъжностното лице по защита на данни" е на Ваше разположение на имейл: [email protected]
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:
Наименование 

Комисия за защита на личните данни 

Седалище и адрес на управление
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 

Адрес за кореспонденция
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 

Телефон 
02 915 3 518 

Интернет страница
www.cpdp.bg 

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост). 

Дата на последната й актуализация – май 2018 г.

Политика бисквитки

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ 

Политика за използване на бисквитки 

Тази политика се отнася до бисквитки и уеб сайтове, поддържани от настоящия сайт. 

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер. 

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация. 

Използваме два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори дадената апликация (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя. 
Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително без ограничение потребителите на уебсайта, са обект на техни собствени политики за поверителност. 

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен. 

По правило апликациите, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра. 

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта. 

Уведомления за промени

Ако решим да правим промени в тези Условия за конфиденциалност, ще анонсираме промените в тази страница, началната страница на сайта и други места, които сметнем за подходящи, за да ви запознаем каква информация събираме, с каква цел и как я използваме и при какви условия бихме я предоставили на трети лица. Запазваме си правото да променяме тези Условия по всяко време, затова ги преглеждайте често.

Последно обновяване

Тези Условия за конфиденциалност влизат в сила от 01.05.2018г.

[email protected]

magnifier