• Условия за ползване на Shtampi.bg

   Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

   Shtampi.bg е собственост на фирма ЕЛ БО ДРИЙМ ТИЙМ ООД; ЕИК: 204942884; адрес: София, Надежда 4, бл.464, вх.Б, ап.63; МОЛ: Борис Бачев

   ДЕФИНИЦИИ

   „ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин Shtampi.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

   „ПОТРЕБИТЕЛ” e лицетo, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

   „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът Shtampi.bg., който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

   „ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” - когато е получена от Shtampi.bg по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон.

   „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

   „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес  или офис на куриер и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

   „БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

    

   Използване на сайта

   Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

    

   Права и отговорности

   Shtampi.bg. може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

   Свържете се с Shtampi.bg., ако се интересувате от повече информация за наличните продукти и услуги.

    

   Ограничение на отговорността

   Shtampi.bg, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

    

   Информация от потребителите

   Личната идентификационна информация, която изпращате на Shtampi.bg с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

   Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица. ТУК можете да се запознаете подробно с политиката ни за защита на личните данни (ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

    

   Препратки към този сайт

   Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след  като приемете условията на Shtampi.bg. Всеки, който поставя препратки към сайта на Shtampi.bg, трябва да вземе под внимание упътванията за препращане към сайта на Shtampi.bg и всички приложими закони.

    

   Упътвания за препратки към сайта на Shtampi.bg

   Сайт с връзка към сайта на Shtampi.bg може да сочи към съдържанието на Shtampi.bg, но не и да го копира

   Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта на Shtampi.bg

   Не трябва да посочва неявно, че Shtampi.bg налага или препоръчва него или продуктите му

   Не трябва да представя погрешно отношенията си с Shtampi.bg

   Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Shtampi.bg

   Не трябва да използва логото на Shtampi.bg без разрешение от Shtampi.bg. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

    

   Търговски марки

   Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

    

   Общи бележки

   Shtampi.bg управлява този сайт от гр. София, България. Shtampi.bg не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби.

   При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

   Shtampi.bg има правото да преразглежда тези условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

   Съгласно ЗЗП, ние Ви предоставяме свободно следната информация:

   Име и адрес на Shtampi.bg –  гр.София, жк.Панчарево ул. Йованец 12

   Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Приложените снимки към продуктите са реални, но е възможно цветовете леко да се различават от реалните заради настроиките на монитора ви.

   Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна в зависимост от количеството избрано от вас.

   Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

   Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получават и съответните документи.

   Полезни връзки: https://www.kzp.bg/


   Запознайте се и с Сигурност на личните данни

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2021 Shtampi.bg

   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.